Grote batterijen maken het nog moeilijker om thuisbatterij terug te verdienen (2024)

De thuisbatterij: het lijkt de ideale oplossing. Je draagt je steentje bij aan het klimaat en je verdient er ook nog eens geld mee. Maar blijft dat in de toekomst wel zo? Volgens onderzoek van CE Delft is de terugverdientijd veel langer dan gedacht.

"Ik verwacht dat mensen met een thuisbatterij nog 2 tot 3 jaar winst kunnen maken, maar daarna wordt de terugverdientijd 15 jaar", zegt Lucas van Cappellen van onderzoeksbureau CE Delft.

Grens

Hij deed onderzoek naar de thuisbatterij waarmee je zonne-energie kunt opslaan en kunt handelen op de Nederlandse energiemarkt. Dit gebeurt op de zogenoemde onbalansmarkt, de markt van energievraag en -aanbod. Deze moet altijd in balans zijn om genoeg stroom te kunnen leveren. Daar helpt de thuisbatterij bij en dat levert je als eigenaar geld op. "Er zijn best wel veel batterijen waarmee je een goede boterham kunt verdienen", zegt Van Cappellen.

Maar dat wordt in de toekomst moeilijker. "De markt is niet oneindig, er zit een grens aan", vervolgt Van Cappellen. "Op de markt passen maar 100.000 thuisbatterijen of een paar grote batterijen. Die grote batterijen worden nu volop gebouwd in Nederland. Hierdoor wordt het steeds lastiger om op de energiemarkt te concurreren met je eigen thuisbatterij."

Bekijk ook

  • Is thuisbatterij een goed idee nu salderen verdwijnt? Je kunt ermee verdienen, maar het is geen ideale oplossing clock 22-06-2024

Winstwaarschuwing

In de toekomst kunnen thuisbatterijen dan niet meer de winst van nu maken. "De terugverdientijd is dan geen 5 jaar meer, waarmee nu wordt geadverteerd, maar 10 tot 15 jaar", zegt van Cappellen. "Dat is gelijk aan de technische levensduur, wat betekent dat de batterij weer aan vervanging toe is tegen de tijd dat je er geld aan gaat verdienen."

Maar volgens woordvoerder bij energieleverancier Zonneplan Frank Breukelman klopt deze conclusie niet. "Ik kan me niet voorstellen dat het aantal thuisbatterijen de komende jaren sneller groeit dan het aantal hernieuwbare energiebronnen."

Niet zwart-wit

Ook vindt Breukelman het rapport van CE Delft inmiddels al gedateerd. "De ontwikkelingen in de energiewereld gaan heel snel. Het rapport kwam uit in december, maar in de energiewereld is dat alweer best lang geleden. De aanschafprijs van thuisbatterijen is nu alweer lager dan de prijs waarmee de onderzoekers rekenden. Ook hebben de batterijen nu een beter rendement en zijn er alweer andere manieren waarop je batterijen kunt inzetten."

Breukelman ziet eerder kansen met de komst van de grote batterijen. "Deze zouden juist goed samen kunnen gaan met de lokale energieopslag bij mensen thuis, in de vorm van een thuisbatterij. Ook denk ik niet dat de onbalansmarkt snel verzadigd zal raken." Daarmee doelt Breukelman op het feit dat er voor de klimaatdoelstellingen nog veel hernieuwbare energie bijgebouwd moet worden. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat de groei van hernieuwbare energie - zonnepanelen en windmolens bijvoorbeeld - de komende jaren ingehaald wordt door opslagcapaciteit. Die markt staat nog in de kinderschoenen, dus die angst is wat ons betreft ongegrond."

Grote batterijen maken het nog moeilijker om thuisbatterij terug te verdienen (2)

Bron: EenVandaag

'In één weekend 15 euro verdiend'

Iemand die erg blij is met zijn thuisbatterij, is Aljo Hartgers. Samen met Danny Oosterveer vormen zij het duo De Groene Nerds en maken zij de gelijknamige podcast. "Afgelopen weekend verdiende ik ongeveer 15 euro met mijn thuisbatterij. Ik heb weleens slechtere weekenden gehad."

Hartgers is niet zo bang dat hij niets meer aan zijn thuisbatterij heeft, als reuzebatterijen de onbalansmarkt gaan verzadigen. "Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Ik denk dat de pieken en dalen op de onbalansmarkt nog wel even zullen blijven en dat ik voorlopig nog wel kan verdienen met mijn batterij."

Geen garanties

Hartgers weet dat hij een voordeel heeft, omdat hij er vroeg bij is. "Op dit moment verdien ik er nog aan. En ik kan mijn batterij ook zo instellen dat ik gewoon mijn eigen stroom kan opslaan zodat ik minder afhankelijk ben van de energieprijzen. Met mijn eigen opgeslagen energie kan ik wel 25 wasjes draaien."

Van Cappellen begrijpt het enthousiasme van mensen die nu geld verdienen aan hun thuisbatterij. "Dat gaat nu gelukkig ook goed. Maar het gaat mij om de beloofde terugverdientijd. Het beloven van zo'n korte terugverdientijd in deze onzekere markt vind ik wel stevig. Je kunt helemaal niet garanderen wat er op de energiemarkt gaat gebeuren. Om dan de consument iets te beloven waarvan je nog helemaal niet zeker weet of je het waarmaakt, daar zou ik me niet comfortabel bij voelen."

Bekijk ook

  • Waarom oliebedrijven hun investeringen in groene energie terugschroeven clock 27-06-2024

Hoe winstgevend blijft de thuisbatterij?

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.

Grote batterijen maken het nog moeilijker om thuisbatterij terug te verdienen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5356

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.